ACTIVIDADES ECOSALUT NAVAS 2014

DIVENDRES 19 DE SETEMBRE


17hs. CONCERT INAUGURACIÓ  CONCIERTO INAUGURACIÓN 
"Concert Meditació d'Equinocci"
"Concierto Meditación de Equinoccio"


La musica de Marta és un encanteri per als sentits.
És la unió perfecta entre l'Art d'una Soprano i la mistica de l'Univers de les vibracions.

La música de Marta es un hechizo para los sentidos.
Es la unión perfecta entre el arte de una Soprano y la Mística del Universo de las vibraciones.
Imparteix: Marta Brucart

TALLERS TALLERES:

SALA CLUB D'AVIS.

18hs. "Taller de Massatge per a tots" "Taller de Masajes para todos" 

Aprèn la base del massatge per poder gaudir-ne a casa. Coneix els productes i accessoris que pots utilitzar, així com moviments fàcils però efectius per a poder alleugerir els dolors del dia a dia.
Taller per adults, es recomanable porta paper i bolígraf i s’ha de tenir en compte que ens traure’m la samarreta.


Aprende la base del masaje para poder disfrutar en casa. Conoce los productos y accesorios que puedes utilizar, así como los movimientos fáciles y efectivos para poder liberarnos de los dolores del día a día.

Taller para adultos. Recomendable traer papel y bolígrafo y tienes que tener en cuenta que nos quitaremos las camisetas.

Imparte: Gemma Serra

20.30hs. "Taller de So. Nada Ioga""Taller de Sonido. Nada Ioga"


Utilitzem el so de forma meditativa per crear freqüències harmòniques que ens permeten canviar el nostre estat de consciència i així crear salut i equilibri a tots els nivells.
El nostre cos es converteix en un instrument de música capaç d'harmonitzar, sanar i eliminar qualsevol tipus de bloqueig.

Utilizamos el sonido de forma meditativa para crear frecuencias armónicas que nos permiten cambiar nuestro estado de consciencia y así crear salud y equilibrio en todos los niveles.
Nuestro cuerpo se convierte en un instrumento de música capáz de armonizar, sanar y eliminar cualquier tipo de bloqueo.
Imparteix: Omnamo...CONFERÈNCIAS:  CONFERENCIAS:

BIBLIOTECA JOSEP MAS CARRERAS

18hs. "Emonutrició" "Emonutrición"
En Josep María ha creat un nou concepte, l'EMONUTRICIÓ. Una teràpia que t'ensenya a reconèixer quina emoció et mou a menjar el que menges, partint dels principis de la Medicina Tradicional Xinesa, per aconseguir les eines que necessites per recobrar la salut i modular les emocions que afecten la teva sensació de benestar. Així és pot minimitzar e inclús solucionar les molèsties que ocasionen aquestes alteracions mitjançant l'ús d'aliments i herbes medicinals del nostre entorn de forma personalitzada.
L'estudi de l'EMONUTRICIÓ és recolza en l'experiència empírica de més de 3000 anys d'antiguitat dels Principis Fonamentals de la Medicina Tradicional Xinesa, així com dels nous estudis sobre psiconeuroinmunologia, i més recentment les neurociències i l'epigenètica que han demostrat que el que anomenem "malalties" no existeixen com a tals, sinó que es tracta de respostes biològiques compensatòries davant un estimul determinat.
Les "malalties" són una forma que té l'organisme de respondre als desequilibris emocionals i mediambientals que patim diariament. 
El concepte d'Emonutrició es basa en què la nostre vida la veiem segons les nostres emocions i per aquella informació que ens arriba a través dels sentits. En aquest estat emocional l'ésser humà respon de forma automàtica a nivell fisiopatológic.
En Josep María és Terapeuta Emotivo-Nutricional, diplomat en Infermeria, graduat en Medicina Tradicional Xinesa, té el Màster en Ciències Sensorials, és tècnic especialista en Dietètica i Nutrició i col.labora en CRESCA (Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari) de la UPC.
Josep María ha creado un nuevo concepto, la "Emonutrición".
Una terapia que te enseña a reconocer cuál es la emoción que te mueve a comer lo que comes, partiendo de los principios de la Medicina Tradicional China, para conseguir las herramientas que necesitas para recuperar la salud y modular las emociones que afectan tu sensación de bienestar. Así podremos minimizar e incluso solucionar las molestias que ocasionan estas alteraciones mediante el uso de los alimentos y las hierbas medicinales de nuestro entorno de forma personalizada.
El concepto de "Emonutrición" se basa en que nuestra vida, la vivimos según nuestras emociones y por la información que nos llega a través de los sentidos.
En este estado emocional el Ser Humano responde de forma automática a nivel fisiopatológico.
Imparteix: Josep María Subirà

19.15hs. "Les emocions: font d'alegria o malaltia"
"Las emociones: fuente de alegría o de enfermedad"
El nostre cervell pensa. El nostre cor sent. A vegades no ens permetem sentir per que pensem.
El pensament ens pot ajudar a ser coherents i a vegades ens pot enmalaltir!

Nuestro cerebro piensa. Nuestro corazón, siente. A veces no nos permitimos sentir porque pensamos.
El pensamiento nos puede ayudar a ser coherentes y otras veces nos puede ayudar a enfermarnos!
Imparteix: Eugènia Figueras


20.30hs. "Sanació i Desenvolupament Espiritual. Teràpia de Vides Passades"
"Sanación y Desenvolvimiento Espiritual. Terapia de Vidas Pasadas"

Imparteix: David Barrio


SALA CLUB D'AVIS

18hs. "Àngels de la Guarda" "Angeles de la Guarda"
La seva funció a la nostre vida i com ells ens ajudan en tot moment.
Sempre dic: " Posa un angel en la teva vida i la teva vida canviarà"

Su función en nuestra vida y cómo ellos nos ayudan en todo momento.
Siempre digo: "Pon un Angel en tu vida y tu vida cambiará"


Imparteix: Gabrielle


19.15hs. "L'Univers i nosaltres som UN"  "El Universo y nosotros somos UNO"
El trencament de la relació entre el microcosmos, que és l'ésser humà, i el macrocosmos que és la salut, l'univers, provoca malalties.
L'astrologia del coneixement de la nostra llavor, conèixer la cronologia de les qualitats i potencialitats que ens són intrínseques per tal de desenvolupar-nos en el què venim a Ser.

La llavor de la poma va esdevenir un pomer, el julivert en julivert; ambdós casos segueixen el seu designi interior. Un Ésser Humà segueix els mateixos passos, però a diferència de les pomes o el julivert, tenim la particularitat de gaudir d'unes pautes familiars que en són intrínseques i fan que siguem el venim a Ser, i la nostra ambivalència ens fa Ser algú que no som.

El micro cosmos que es el ser humano, en unión con el macro cosmos que es la salud, el universo, la ruptura de esa relación produce la enfermedad.
La Astrología del conocimiento de nuestra semilla, conocer la cronología de nuestras cualidades y potencialidades intrínsecas para desarrollarnos en lo que vinimos a Ser.
La manzana semilla vino a ser árbol manzano, el perejil vino a ser perejil, siguen su designio interior. Un Ser Humano es igual, pero a diferencia de los manzanos nosotros tenemos pautas familiares que nos ponen en la cabeza para Ser lo que veníamos a Ser y nuestra ambivalencia nos hace Ser alguien que no somos.

Imparteix: Juan Tolosa Paz


20.30hs. "Teràpia Neural" "Terapia Neural"
Un dialeg de cos a cos, de cor a cor, malgrat les eines que utilitzem siguin la xeringa, l'agulla i la procaina.

Un diálogo de cuerpo a cuerpo, de corazón a corazón, a pesar de las herramientas que utilizamos, sea la jeringa, la aguja y la procaína.Imparteix: Dra. Roser FerrerDISSABTE 20 DE SETEMBRE

TALLERS:  TALLERES
SALA CLUB D'AVIS.

10hs. "Taller de Tai-Chi"
Aprèn a localitzar i canalitzar de forma adequada l'energia vital del nostre organisme.

Aprende a localizar y canalizar de forma adecuada la energía vital de nuestro organismo.

Imparteix: Carles Barberà

11.15hs. "Som més que pensaments"  "Somos más que pensamientos"

En aquest taller aprendrem, de manera fàcil, divertida i eficaç, a percebre l'aura i a connectar amb el nostre ésser intern i amb els nostres guies.
Són exercicis senzills per potenciar la intuició i la concentració a través del silenci interior i l'escolta.
FAREM AFLORAR LA NOSTRA PART MÉS MÀGICA I ESPIRITUAL!


En este Taller aprenderemos de manera fácil, divertida y eficáz, a percibir el aura y a conectar con nuestro Ser Interior y con nuestros Guias.
Son ejercicios sensillos para potenciar la intuición y la concentración a través del silencio interior y la escucha.
HAREMOS AFLORAR NUESTRA PARTE MÁS MÁGICA Y ESPIRITUAL!

Imparteix: Xavier Juárez

12.30hs. "Taller El So de l'Ànima" "Taller el Sonido del Alma"
El so de l'ànima és el fruit de molts anys de treball i d'investigació.
Sense cap mena de dubte, el moment en què naixem és únic; i encara que no en tinguem recorda, és un acte que ens impregna d'energia, una energia que ens caracteritza durant tota la nostra vida. En el moment del naixement, l'Univers, que sempre està en moviment, està en una posició determinada; l'Astrologia ens permet veure en quina posició es troben els planetes en el moment precís de l'infantament, i és aquesta imatge del cel la que ens acompanyarà tota la vida. És important conèixer-la atès que és una bona eina per a tot aquell qui vulgui treballar el seu creixement personal. Cada persona té el seu i és anomenat Carta Natal, que ens dóna molta informació i ens ajuda en l'autoconeixement.
Cal destacar també la data de naixement. La Numerologia Tàntrica ens ensenya la importància dels números en els factors Ànima, Karma,  Do Diví, Destí i Vida: l'ànima i el karma ens parlen dels reptes que hem de treballar en l'encarnació; per la seva banda, el Do Diví i el Destí ens parlen de les virtuts que tenim apreses; en canvi, el factor de la Vida tant pot ser una ajuda com un repte.
Si a més de tot això tenim informació de com fou la concepció del nostre embaràs dins l'úter mater, així com el desenvolupament del nostre embaràs, de com fou el nostre naixement i de les anècdotes que ocorregueren en aquell moment, ens podem crear una idea de quins són els nostres patrons de comportament.
Amb l'ajuda del so dels Bols de Cristall de Quars, podem activar memòries cel·lulars, per poder tenir consciència del què ens passa així com el perquè ens passa. El seu so és tan potent que ens permet entrar en meditació fàcilment i així arribar a diferents estats de consciència. I de fet, tenir consciència ens fa coneixedors dels nostres processos personals i així conèixer si els volem canviar.
El Sonido del Alma es fruto de varios años de trabajo y de investigación. Sin duda alguna el momento del nacimiento es único. Aunque no tengamos recuerdo, nos impregna de una energía que nos caracteriza a lo largo de nuestra vida. En el momento del nacimiento, el Universo, que siempre está en continuo movimiento, está en una posición determinada. La Astrología nos permite ver en qué posición están los planetas en el justo instante de alumbramiento. La imagen del cielo en ese momento, es un mandala que nos acompañará toda la vida. Es importante conocerlo ya que es una herramienta para toda persona que quiera hacer un trabajo de crecimiento personal.
Con la ayuda del sonido de los Cuencos de Cristal de Cuarzo, podemos activar memorias celulares, para poder tomar consciencia de lo que nos ocurre y por qué. Su sonido es tan potente que nos permite entrar en Meditación fácilmente y alcanzar estados diferentes de consciencia.
El tomar consciencia nos hace conocedores de nuestros procesos personales y así decidir si queremos cambiarlos.
Imparteix: Elisenda Roca.

15hs. "Taller de Ioga-Nidra" "Taller de Yoga-Nidra"
La veritable relaxació va més enllà de parant una estona amb un cafe, un llibre o la televisió.
Ioga-Nidra és un mètode sistematitzat per a conduir cap a una completa relaxació fisica, mental i emocional. Durantb la pràctica sembla que la persona està dormint, però l'atenció està funcionant a un nivell molt profund de consciència.

La verdadera relajación va más allá de parar un momento a hacer un café, leer un libro o mirar la televisión.
Yoga-Nidra es un método sistematizado que conduce a una completa relajación física, mental y emocional. Durante la práctica parece que la persona esté dormida, pero la atención está funcionando a un nivel muy profundo de consciencia.

Imparteix: Mercé Sensada

16.15hs. "Relacions i Personalitat"  "Relaciones y Personalidad"
El nostre dia a dia està ple del que anomenem “conflictes” o reaccions emocionals amb d'altres persones i situacions (parella, clients, pares, fills, amics, companys de feina, etc.). Això provoca un estat emocional inestable que no sabem manejar i fa que rebutgem aquella persona o situació. La clau de volta és comprendre per a què estem actuant d'aquesta manera, tant nosaltres com els altres, i així deixar de buscar raons a fora. Els nostres estats emocionals i les nostres reaccions tenen molt a veure amb qui som. Per exemple, una dia plujós afecta de forma diferent a les persones. Els tema no és el què passa a fora, sinó que és com encaixem el que està passant. Conèixer la nostra “programació” és vital per aprendre a gestionar i viure la vida.

Nuestro día a día está plagado de lo que llamamos "conflictos" o reacciones emocionales con otras personas y situaciones (parejas, clientes, padres, hijos, amigos, compañeros, jefe, etc)
Esto provoca un estado emocional inestable que no sabemos manejar y rechazo hacia aquella persona o situación. La clave radica en comprender para qué actuamos así, tanto nosotros como los otros y dejar de buscar razones fuera.
Nuestros estados emocionales y nuestras reacciones tienen que ver siempre con quienes somos. Un día lluvioso afecta de diferentes maneras a las personas. El tema no es lo que ocurre fuera. Es lo que hacemos nosotros con eso que está ocurriendo.
Conocer nuestra "programación" es la clave para aprender a gestionar y vivir la vida.

Imparteix: Alex Novell y Jonas Gnana
www.alexnovell.com
www.jonasgnana.com

17.30hs. "Meditació de conexió amb els teus Guies" "Meditación de conexión con tus Guías"
Realizaremos dos Meditaciones, la siguiente es a las 18hs.
Meditación Impartida por Agustín Martínez


18.45hs. "Taller de Cants Armónics"  "Taller de  Cantos Armónicos"
Aprendre l'Art de Cantar els Sons Sagrats que la nostra Veu emet quan aprenem a destacar els Harmònics que conté, és un camí de sanament i alliberament molt suau i profund a la vegada, ja que la nostra veu conté i transmet tot el que som i hem viscut: els nostres aprenentatges i traumes, ja a a mesura que presentem el nostre “so” davant dels altres, la nostra forma de parlar i cantar ens delata i ens permet, sent sempre nosaltres mateixos els qui fem el treball, alliberar i deixar anar temes pendents del passat que afecten el present, de forma suau i amorosa, des del SENTIR I ACCEPTAR EL NOSTRE PROPI SO I LA NOSTRA PRÒPIA VIBRACIÓ, el que som, el que sentim, com ens presentem a la resta de món...

Aprender el Arte de Cantar los Sonidos Sagrados que nuestra Voz emite cuando aprendemos a destacar los Armónicos que contiene, es una camino de sanación y liberación muy suave y profundo a la vez, ya que nuestra voz, contiene y transmite todo lo que somos y hemos vivido, nuestros aprendizajes y nuestros traumas, ya que a medida que presentamos nuestro "sonido" ante los demás, nuestra manera de hablar y cantar nos delata y nos permite, siendo siempre nosotros los que hacemos el trabajo, liberar y dejar ir temas pendientes de nuestro pasado que nos afectan nuestro presente, de una manera suave y amorosa, desde el SENTIR Y ACEPTAR NUESTRO PROPIO SONIDO Y NUESTRA PROPIA VIBRACIÓN, lo que somos, lo que sentimos, como nos presentamos ante el mundo...
Imparteix: José Javier
Web: www.renmadendos.com

20hs."Concert Sanador amb Bols de Quarz, Mantres i Armónics"  "Concierto Sanador con Cuencos de Cuarzo, Mantras y Armónicos"
“Quan la ment es relaxa, l'ànima s'expressa”

Les vibracions produïdes pel bols de cristall de quars activen les nostres cèl·lules i penetren profundament en tot el nostre ésser: el seu so envolta el cos com una onada, proporcionant una experiència similar a la d'un massatge enormement subtil o a una profunda i serena meditació.

"Cuando la mente se relaja, el Alma se expresa"
Las vibraciones producidas por los cuencos de cristal de cuarzo, activan nuestras células y penetran profundamente en todo nuestro ser.
Su sonido envuelve el cuerpo como una ola, proporcionando una experiencia similar a un masaje enormemente sutil o a una profunda y serena meditación.

Imparteix: José Javier

 CONFERÈNCIES  CONFERENCIAS

BIBLIOTECA JOSEP MAS CARRERAS

10hs. "Meditació guiada amb Bols Tibetans"  "Meditación guiada con Cuencos Tibetanos"
Meditació guiada de la mà del so del Bols Tibetans, amb els quals treballarem els nostres set xacres principals netejant-los i activant-los.
Coneixerem els beneficis que ens pot aportar el so sanador dels Bols Tibetans a la nostra vida.

Meditación guiada junto al sonido de los Cuencos Tibetanos en la que trabajaremos nuestros siete chacras principales, limpiándolos y activándolos.
Conoceremos los grandes beneficios que nos puede aportar el sonido sanador de los Cuencos Tibetanos en nuestra vida.

Imparteix: Sergio Outerelo


11.15hs. "Alliberament del Pericardi. La Teràpia del cor"  "Liberación del Pericardio. La Terapia del corazón"

Porta d'entrada i la clau per sanar les emocions.


La puerta de entrada y la llave para sanar las emociones.
Imparteix: Salvador Ruiz


12.30hs. "¿Vius en una casa sana?"  "¿Vives en una casa sana?
Els espais son el nostre reflexe  i nosaltres ens projectem en ells.  La llar és el mirall de la persona i també el seu santuari de recuperació i descans. Hem de ser conscients que l’espai influeix en els nostres estats anímics i de comportament.
Els factors que ens poden afectar a la llar, no només son alteracions tel·lúriques com geopaties o camps electromagnètics, sinó la distribució de l’espai, els elements decoratius, la llum, els colors utilitzats, etc. Per tant, és molt important tenir cura del nostre espai i mantenir-lo net d’influències que ens puguin afectar.
En un entorn sa i natural, millorem la nostra salut. 


Los espacios son nuestro reflejo y nosotros nos proyectamos en ellos.
El Hogar es el espejo de una persona y también su santuario de recuperación y descanso. Hemos de ser conscientes de que el espacio influye en nuestros estados de ánimo y de comportamiento.
Los factores que nos pueden afectar en el Hogar, no sólo son alteraciones telúricas como geopatías o campos electromagnéticos, sino la distribución del espacio, los elementos decorativos, la luz, los colores utilizados, etc.
Por tanto es muy importante tener sano nuestro espacio y mantenerlo limpio de influencias que nos puedan afectar.

Imparteix: Dolors Oriola

15hs. "La Medicina Biorreguladora a la Farmacia"  "La Medicina Biorreguladora en la Farmacia"
La Medicina Biorreguladora és un concepte mèdic que representa un pont entre la Homepatia i la Medicina convencional.

Explicarem com podem ajudar a la prevenció i resolució de diferents patologies freqüents a través la Medicina Biorreguladora.

Es un concepto médico que representa un puente entre la Homeopatía y la Medicina Convencional.
Explicaremos cómo podemos ayudar a la prevención y resolución de diferentes patologías comunes a través de la Medicina Biorreguladora.

Imparte: Mireia Porquet


16.15hs. "Telekinesis Correctora Articular"
Tècnica a distància per corregir factors que produeixen desequilibris funcionals.
El treball consisteix en fer canvis en la informacio que hi ha en la vibració emesa pel cos humà.

Técnica para el abordaje a distancia de factores causantes de desequilibrios funcionales.
El trabajo se realiza a través de cambios en la información contenida en la vibración emitida por el cuerpo humano.
Imparteix: Vicente Romero

17.30hs. "Presentació del llibre: "El Karma Desvelado"  "Presentación del libro: "El Karma Desvelado"
Tot el que necessites saber per entendre el patiment del món, el de les persones que estimes i fins i tot els patiments que viu i que es repeteixen una i altra vegada a la teva vida. Tot plegat ho pots canviar si coneixes i apliques un únic principi universal: el Karma.
Si el Karma arriba a ser comprès i assimilat, pot utilitzar-se com una força molt poderosa que ens ajudarà a guanyar llibertat i a eliminar el patiment, descobrint el motiu d'allò que et produeix ansietat, por, angúnia, lligam i dolor.
No és un altre llibre, no és un altre text, és l'explicació i l'ensenyament que és capaç de canviar el teu món i a tota la humanitat. T'aportarà explicacions i clarividència a les situacions i experiències que has viscut a la teva vida, i et garanteixo que si apliques tota aquesta informació com a filosofia de vida... aquesta canviarà per sempre!

Todo lo que necesitas saber para comprender el sufrimiento del mundo, el de los seres que amas e incluso poner fin a los sufrimientos que vives y que se repiten una y otra vez en tu vida, pueden cambiar totalmente si conoces y aplicas un solo  Principio Universal: El Karma.
Si el Karma es comprendido y asimilado, puede utilizarse como una fuerza increíblemente poderosa para obtener libertad y eliminar sufrimiento, descubriendo el motivo de lo que te produce ansiedad, angustia, miedo, atadura y dolor.
No es un libro más, no es un escrito más, es la explicación y la enseñanza capáz de cambiar tu mundo y a la humanidad entera.
Te dará explicación y claridad a muchas de las situaciones y experiencias que has vivido en tu vida y te garantizo que si aplicas esta información como filosofía de vida.... ¡Ésta cambiará para siempre!!!

Imparteix:  Denis Astelar

18.45hs. "Numerologia Evolutiva"
Un mapa vibracional de l'ésser humà.
La numerologia evolutiva és una eina d'exploració i coneixement de les tendències de comportament de l'ésser humà, que ens permet observar les tensions internes i externes de les persones, amb si mateixes i amb el seu entorn.
Les formes prioritàries amb què cada persona té tendència a captar i expressar la informació que l'envolta i sorgeix d'ella mateixa.
Podem llegir aquesta informació des dels diferents plans, mental, emocional o espiritual. Fins i tot observar formes de comportament quotidià.
La numerologia evolutiva és un coneixement ancestral basat en la lectura de la data de naixement. Aquest coneixement procedeix de la cultura Sikh de l'Índia.
Aquest no és un sistema endevinatori, ni tampoc conductista o determinista.
Ens proposa una observació i una reflexió sobre uns valors presents en cada ésser humà en néixer, que a manera d'eines senzilles, ens seran d'utilitat per conèixer-nos millor i al mateix temps per conèixer i ser més respectuosos amb els nostres congèneres.
La diferència d'aquest coneixement amb respecte d'altres els arquetips resideixen a abstraccions, en els planetes o en la geometria, és que els números són arquetips vibracionals relacionats amb la composició energètica o espiritual de l'ésser humà.
És aquí on resideix la possibilitat de poder endinsar-nos en les formes d'interpretació d'un mateix i l'expressió de l'entorn de l'ésser humà.
La combinació dels 11 arquetips amb els 5 principals factors, ens parlen dels cossos energètics potenciats que cada ésser humà rep en néixer, dels cossos energètics que hem d'aprendre a utilitzar correctament i ens indica la direcció vital més beneficiosa per al nostre creixement personal i espiritual.


"Mapa vibracional del Ser Humano"
La Numerología Evolutiva es una herramienta de exploración y conocimiento de las tendencias del comportamiento del Ser Humano, que nos permite observar las tensiones internas y externas de las personas, con uno mismo y con su entorno.
Las formas prioritarias que cada persona tiene de captar y expresar la información que le envuelve y que surge de uno mismo.
Podemos leer esta información desde diferentes planos, mental, emocional o espiritual. Como así también observar formas de comportamiento cotidiano.
La Numerología Evolutiva es un conocimiento ancestral basado en la lectura de la fecha de nacimiento. Este conocimiento procede de la cultura Sikh de la India. No es un sistema adivinatorio, tampoco conductista ni determinante.
Nos propone una observación y una reflexión sobre los valores presentes en cada Ser Humano al nacer, que a modo de herramientas sensillas, nos serán de utilidad para conocernos mejor y al mismo tiempo pra conocer y ser más respetuosos con nuestros congénitos.
La diferencia de estos conocimientos con respecto a otros, es que los números son arquetipos vibracionales relacionados con la composición energética o espiritual del Ser Humano.
Es aquí donde tenemos la posibilidad de poder profundizar en las formas de interpretación de uno mismo, del entorno y del Ser Humano.
La combinación de los 11 Arquetipos con los 5 factores principales, nos hablan de los cuerpos energéticos potenciados en cada ser humano al nacer, de los cuerpos energéticos que tenemos que aprender a utilizar correctamente y nos indica la más beneficiosa dirección vital para nuestro crecimiento personal y espiritual.

Imparteix: Martí Morros

20hs. "¿Com provocar la bona sort?"  "¿Cómo puedes provocar la buena suerte?
CONSCIENCIA I ESTALVI D'ENERGIA

Conferència realitzada per Xavier Juàrez Pluvins presentació del curs Màster de l'expansió de la consciència de l'ànima “Tot el que avancem en aquesta vidad depèn de la quantitat d'energia lliure de que disposem (Poder Personal) i de la consciència “ Nosaltres creem la nostra pròpia realitat amb els nostres pensaments i els nostres actes, però sovint aquests estan plens de limitacions, impediments degut a idees erronees sobre nosaltres mateixos i del món que ens envolta Aprèn les claus i les eines necessàries per desempallegar-te d'aquesta motxilla tant pesada de coses que ja no ens fan falta, (actituds i pensaments negatius, depressió, ressentiments, ira,culpes...) i comença a gaudir d'una vida plena i en harmonia amb el que realment ets. Tenim la capacitat real de canviar tot allò que no ens agrada. “No podem ser qui no som però si podem arribar a ser qui nosaltres vulguem.”

"Consciencia y ahorro de energía"
Nosotros creamos nuestra propia realidad, con nuestros pensamientos y nuestros actos, pero también éstos, están llenos de limitaciones e impedimentos debidos a ideas erróneas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea.
Aprende las claves y las herramientas necesarias para quitarte esta mochila tan pesada de cosas que ya no nos hacen falta (actitudes y pensamientos negativos, culpas, resentimientos, ira...)
Comienza a disfrutar de una vida plena y en armonía con el que realmente eres.
Tenemos la capacidad real de cambiar todo aquello que no nos agrada.
"No podemos ser quién no somos pero sí podemos llegar a ser quién nosotros queremos ser"

Imparteix: Xavier JuárezSALA CLUB D'AVIS

10hs. "Taller Berenars Saludables"  "Taller Almuerzos Saludables"
Coneixerem aliments sans i naturals plens de nutrients, per elaborar uns berenars bons i saludables.
Parlarem dels aliments que hem d'intentar evitar a l'hora d'alimentar als nostres fills.
Us ensenyarem a preparar: Barretes energètiques
Batuts naturals, plens de sabor i de nutrients, Liquat
“nutela” natural

I moltes idees més!! 


Conoceremos alimentos sanos y naturales, plenos de nutrientes, para elaborar unos almuerzos buenos y saludables.
Hablaremos de los alimentos que tenemos que intentar evitar a la hora de alimentar a nuestros hijos.
Les enseñaremos a preparar: barritas energéticas, batidos naturales plenos de sabor y de nutrientes, licuado, "nutela" natural...
Y muchas ideas más...!!!

Imparteix: Mercè Parcerisa

11.15hs. "Teràpias de l'Origen"  "Terapias del Origen"
El poder sanador de l'aigua de mar.
Les plantes medicinals.
La Medicina Ortomolecular...
I molt més...!!!
Ara és el moment de recuperar el poder sanador de les coses senzilles!!!

El poder sanador del Agua de Mar.
Las plantas Medicinales.
La Medicina Ortomolecular...
Y mucho más...!!!

Ahora es el momento de recuperar el poder sanador de las cosas sensillas!!!

Imparteix: Diego García


12.30hs. "La BioNeuroEmoció, presa de consciència"  "La BioNeuroEmoción, toma de consciencia"
La BioNeuroEmoció és un mètode per trobar les claus emocionals que hi ha darrere d'un comportament antisocial, un conflicte, un dolor o una malaltia.
La BioNeuroEmoció entén com a salut el benestar físic, la claredat mental, tenir una llar digna, recursos econòmics i relacions enriquidores.
Trobant l'arrel del nostre conflicte prenem consciència i comencem a sanar inconscientment. Aquest punt on s'inicia la nostra dificultat pot estar en la nostra vida d'adult, en el projecte sentit o en el transgeneracional (informació dels nostres avantpassats), un cop trobat l'origen podem emprendre accions de presa de consciència per canviar el nostre estat físic, mental i de relacions amb els altres i l'entorn, mitajançant tècniques com la Programació NeuroLingüística o la Hipnosi Ericksoniana, en fi re reconduir el nostre estat i la nostra vida cap a un fluir enriquidor.

La BioNeuroEmoción es un método para encontrar las llaves emocionales que hay detrás de un comportamiento antisocial, un conflicto o una enfermedad.
La BioNeuroEmoción entiende como salud, el bienestar físico, la claridad mental, tener un hogar digno, recursos económicos y relaciones enriquecedoras.


Imparteix: Salvador Companyó


15hs. "Transformació a través del joc"  "Transformación a través del juego"

Descobrirem què és l'Art-teràpia a través del joc de l'expressió artística. Connectarem amb les nostres emocions i sentiments mitjançant la subtilesa del joc actiu i profund.

Per acabar farem un breu exercici amb la finalitat d'experimentar l'Art-teràpia en primera persona.

Descubriremos lo que es Arte-Terapia a través del juego de la expresión artística.
Conectaremos con nuestras emociones y sentimientos mediante la sutileza del juego activo y profundo.

Para terminar haremos un breve ejercicio para poder experimentar el Arte-Terapia en primera persona


Imparteix: Gemma Carbonell


16.15hs. "Feng Shui: Et convidem a un món de possibilitats" "Feng Shui: Una invitación a un mundo de posibilidades"
Feng Shui es presa de consciència de com el nostre entorn (tangible) afecte al nostre benestar (intangible)
Aplicant feng shui en el nostre espai atraurem harmonía i equilibri a le nostre vide, obrint les portes a un món de possibilitats.

Feng Shui es una toma de consciencia de cómo nuestro entorno (lo tangible) afecta sobre nuestro bienestar (lo intangible).
Aplicando Feng Shui en nuestro espacio atraeremos armonía y equilibrio a nuestras vidas, abriendo las puertas a un mundo de posibilidades.

Imparteix: Susana Amorín


17.30hs. "Unitat de Medicina de l'Esport i Revisions Esportives" "Unidad de Medicina del Deporte y Revisiones Deportivas"
Que és una Unitat de Medicina Esportiva, funcions i activitat que s’hi
realitza. En què consisteix una Revisió Mèdica Esportiva i amb quina finalitat es fan i les conclusions que en traiem.

Qué es una Unidad de Medicina Deportiva. Funciones y actividades que se realizan.
En qué consiste una Revisión Médica Deportiva, con qué finalidad se realizan y cuáles son las conclusiones.Imparteix: Josep Batlló Sabala


18.45hs. "Un Curs de Miracles"  "Un Curso de Milagros"
Que és i perquè serveix UN CURS DE MIRACLES?
És un camí per trobar-te a tu mateix i accedir a la Pau Interior.
Un Curs de Miracles diu que la percepció en la que vivim és de l’Ego i ens ajuda a trobar el camí del Ser. La manera en que percebem en qualsevol moment, determina el nostre comportament. Els altres son miralls en els que reflectim la imatge que tenim de nosaltres mateixos mentre duri la nostra percepció d’aquest món. Aconsellar que no jutgeu el que no entengueu, doncs sense judici ni prejudici no existeix la culpa. Ens ajuda veure que tot el que percebem està només en la nostra ment.


¿Qué es y para qué sirve un Curso de Milagros?
Es un camino para encontrarte a Tí mismo y acceder a tu Paz Interior.

Imparteix: Ester Claramunt


20hs. "Conecta amb el teu cor i la lluna"  "Conecta con tu corazón y la luna"
Posarem llum el guariment i la benedicció de l'Úter, tant en l'energia femenina com la masculina
Farem una pinzellada sobre les quatre fases lunars, els quatre arquetips, les seves estacions del temps, els cicles menstruals i de com tot plegat influeix en el nostre dia a dia.
Acabarem amb la meditació que s'utilitza en el guariment, apta per a homes i dones, perquè en aquesta nova era unifiquem i treballem ambdues energies.

Tothom qui ho vulgui estarà convidat a passar per la paradeta per tal que pugui experimentar i sentir l'energia de la lluna en el guariment físic per a homes i dones.

Hablaremos sobre lo que es la sanación y bendición del Útero, en la energía femenina y masculina.
Daremos una pincelada por las 4 fases lunares, los 4 arquetipos, sus  estaciones del tiempo, los ciclos menstruales y cómo influye todo ésto en nuestro día a día.
Finalizaremos con la Meditación que se utiliza en la sanación, apta para hombres y mujeres, porque en esta nueva era, unificamos y trabajamos ambas energías.
Se invitará a pasar a aquellos que lo deseen por el stand a experimentar y sentir la energía de la luna en una sanación física para hombres y mujeres.

Imparteix: Andrea Micheli CidreDIUMENGE 21 DE SETEMBRE

TALLERS   TALLERES

SALA CLUB D'AVIS

10hs. "Taller de Biodansa" "Taller de Biodanza"

Per desconnectar del tràfec del dia a dia i poder gaudir tot divertint-nos del moment actual, sense preocupacions, amb ritme i alegria.
Endinsa’t en un món de sensacions a través de la música i el ball, Coneix-te mes a tu mateix, gaudeix del teu cos al so de la música., relaxa’t, comparteix...
Taller per adults, es recomana roba còmode, no cal saber ballar.

Para desconectar del tráfico del día a día y poder beneficiarnos todos del momento actual, sin preocupaciones, con ritmo y alegría.
Adéntrate en un mundo de sensaciones a través de la música y el baile.
Taller para adultos, se recomienda ropa cómoda, no se necesita saber bailar.

Imparteix: Gemma Serra


11.15hs. "Meditació amb Gong" "Meditación con Gong"

A partir de la veu i de diferents instruments musicals com tambor, didgeerido, flauta, gong... s'entra en un estat de relaxació profunda i convida a un viatge interior.

Disfruta de un viaje interior y de un estado de relajación profunda a partir de la voz y de diferentes instrumentos musicales como el tambor, didgeerido, flauta, gong....Imparteix: Montserrat Castellana Manzano


12.30hs. "Taller de Risoteràpia"  "Taller de Risoterapia"
Espai on aprendrem a riure'ns de nosaltres mateixos i a connectar amb l'alegria interior, per a poder-la compartir amb les persones que ens envolten i fer de la nostra vida quelcom meravellós i divertit.
L'objectiu és que la gent es diverteixi i passi una bona estona, fomentar el contacte físic i relacional, així com el pensament positiu, l'alegria de viure i el bon humor. Connectar a través del riure amb el nen interior, estar en el present, ja que quan riem ens és impossible pensar! Però no només això, també vèncer les por, omplir-nos d'il·lusió, etc.

Taller de la risa.
Espacio donde aprenderemos a reírnos de nosotros mismos y a conectar con la alegría interior.
Para poderla compartir con las personas que nos rodean y hacer de nuestra vida algo maravilloso y muchísimo más divertido.
El objetivo es que la gente se divierta y pase un buen rato, fomentar el contacto físico y relacional, así como el pensamiento positivo, la alegría de vivir y el buen humor. Conectar a través de la risa con el niño interior, estar en el presente, ya que cuando nos reímos es imposible pensar!!
Romper limitaciones, vencer los miedos, llenarnos de ilusión...

Imparteix: Javier Lorente Cuevas

16hs. "Intensi" Excercisis per al increment de l'energia" Ejercicios para el incremento de la energía.
Realitzarem moviments màgics per a la neteja de la nostre bombolla energètica, l'increment d'energia i l'assoliment dels nostres objectius.

Realizaremos movimientos mágicos para la limpieza de nuestra burbuja energética, el incremento de energía y el logro de nuestros objetivos.

16.30hs. "Taller en Família"  "Taller en Familia"
Participar de la salut física, emocional i energètica dels nostres fills a través del contacte, la meditació i el reiki infantil.
És un taller pràctic on l'objectiu és, a través del contacte i els peus, aconseguir participar activament en la millora física i emocional dels nostres infants.
Treballarem la importància de la meditació en els menuts, com ajudar-los a meditar interactuant amb ells, així com la importància del reiki.
Meditació per a una bona gestió de les emocions; beneficis fisiològics, energètics, emocionals i escolars del reiki i la meditació infantil.
Nens de la Nova Era, Indi, Cristall...
 Participando en la salud física, emocional y energética de nuestros niños a través del contacto, la meditación y el reiki infantil.
Es un taller práctico, donde el objetivo es que a través del contacto y de los pies consigamos participar activamente en la mejora física y emocional de nuestros pequeños.
Trabajaremos la importancia de la Meditación en los niños, cómo ayudarlos a meditar interactuando con ellos y la importancia del Reiki.
Meditación para una buena gestión de las emociones.
Beneficios fisiológicos, energéticos, emocionales y escolares del Reiki y la Meditación Infantil.
Niños de la Nueva Era, Ïndigo, Cristal...

Imparteix: Cristina Ingles

17.30hs. "Concert: El Silenci Interior"  "Concierto: El Silencio Interior"

Descubreix el teu silenci intern.
Experimenta a traves del so per arribar al silenci interior.

Descubre tu silencio interno.
Es experimentar a través del sonido para llegar al silencio interior.Imparteix: Elisenda RocaCONFERENCIAS

BIBLIOTECA JOSEP MAS CARRERAS

10.30hs. "Retorn al Punto Zero" "Retorno al Punto Cero"
«Un home ha de buscar el que és i no el que creu que hauria de ser” Albert Einstein

La connexió amb el camp Punt Zero ens permet recuperar el contacte amb la zona interior on la realitat recuperar la seva capacitat creativa.
És la font de tot allò manifestat, i on la nostra consciència reposa eternament. Només des de la neutralitat es pot accedir a la possibilitats infinites que esperen sorgir des del camp quàntic.
 

"Un hombre ha de buscar lo que es y no lo que cree que debería ser"
                                                                                          Albert Einsten

La conexión con el campo Punto Cero, nos permite recuperar el contacto con esa zona interior, donde la realidad recupera su capacidad creativa.
Es la fuente de todo lo manifestado y donde nuestra consciencia reposa eternamente.
Sólo desde la neutralidad se puede acceder a las infinitas posibilidades que esperan emerger desde el campo cuántico.

Imparteix: Javier Lorente Cuevas

11.45hs. "Que és la Grafologia"  "¿Qué es la Grafología?
Conèixer en que consisteix la grafologia i com aquesta ciència 
analitza l'escriptura per veure i entendre el caràcter de la persona, 
els seus desitjos, les seves pors, la seva capacitat mental. 

Senzillament  descobrint-se un mateix.!!

Conocer en lo que consiste la Grafología y cómo ésta ciencia analiza la escritura para ver y entender el carácter de la persona, sus deseos, sus miedos, su capacidad mental.
Sencillamente ..... descubrirnos a nosotros mismos!!!

Imparteix: Josefina López García


13hs. "Els nens dels Estels"  "Los niños de las Estrellas"
Els nens de l'Alegria, els fills de l'Amor.
Neixen nens diferents?, d'on vénen?, què vénen a fer? Classificacions que es fan, missatges que corren per la xarxa: Indi, cristall, diamant, Arc de Sant Martí, Nens dels Estels, etc.
Què hi ha de cert, en tot això?; i de fals? Classificar-los té la seva importància.
Hi ha alguna profecia que sigui certa? N'hi ha dues de molt boniques.
Encara que no m'agradin les classificacions, realment hi ha diferència entre els anys de naixement i les personalitats dels nens nous?

Bases genètiques. Una mica d'ADN-GENÈTICA i EPIGENÈTICA.
La meva experiència com a pediatre i amb els nens.
Quina actitud hem d'assolir davant d'aquest “Nens de l'Amor” (pediatres, mestres, apres, educadors, psicòlegs, etc.) Quines necessitats tenen, patologies que podrien ser més freqüents.

Los niños de la Alegría, los hijos del Amor.
¿Nacen niños diferentes?¿de dónde vienen?¿a qué vienen?
Clasificaciones que se hacen, mensajes que corren por la red.
Indigo, cristal, diamante, arco iris, niños de las estrellas.... etc.
Qué hay de ello Falso, qué hay de ello Cierto. Tiene importancia clasificarlos.
Algunas profesías están siendo ciertas? Dos profesías muy bonitas.
Aunque no me gustan las clasificaciones ¿hay realmente diferencia en cuanto a los años de nacimiento y las diferentes personalidades de los nuevos niños?
Bases Genéticas. Un poquito de ADN-GENÉTICA y EPIGENÉTICA.
Mi experiencia como Pediatra y con los niños.
Qué actitud debemos tomar ante estos "Niños del Amor" (Pediatras, Maestros, Padres, Educadores, Psicólogos, etc)
Qué necesidades tienen. Patologías que podrían ser más frecuentes.

Imparteix: Dra. Maribel Calpe

14hs. "La Ignorancia cierra la puerta al Amor y abre la puerta a los Pecados Capitales. Qué Medicina queremos para el futuro"
He sido invitado al coloquio y por ello siento agradecimiento. Son unos instantes plásticos y con mi charla quiero animaros a construir juntos el futuro.
La ignorancia junto a la pobreza son las principales causas de injusticia social y enfermedad.
Hacen posible el síndrome asistencialista que envenena a los profesionales de la salud como han reconocido ciertos psicólogos que proponen retomar el camino indicado por el psicólogo Jose Bleger, el de la PSICOHIGIENE (y cuyo encuadre es que no se debe esperar a que enferme el paciente para intervenir sino que debe hacerlo en todos los aspectos y problemas de la vida cotidiana).
Desde hace siglos la medicina se coloca en el lugar de la enfermedad para hablar de prevención: y sus metas y objetivos buscan anular la potencia patógena y en este modelo el espacio se cierra. Si permanecemos instalados en el enfermar y como evitarlo, nos preguntamos de forma circular y reiterativa, que nombre tendrán la próxima epidemia, la futura noxa, contra las cuales sintetizar nuevos fármacos. Nos llevo a la perdida durante siglos de defensas naturales en tanto que crecia la parafernalia aparatológica y farmacéutica que desplazo un saber compartido.
Ello permite desviaciones, distorsiones por fallas en la construcción de lo simbólico y perdida en la cultura. Aparecen numerosas enfermedades a manera de síntomas, desde lo social y la respuesta de la sociedad desde la familia, clubs...ha de recuperar sus capacidades para conseguir el ejercicio de poder e instaurar un orden simbólico nuevo, diferente y que resulte eficaz.
Es posible y deseable otra posición ante la realidad, observándola desde la salud, la prevención se convierte en acción para permanecer en salud o retornar a ella: LA PROMOCIÓN DE LA SALUD COBRA SU PLENO SENTIDO y consolida el espacio de la salud.
El ser humano se encuentra naturalmente dotado para instalarse y dar continuidad al estado de salud.
Los que utilizan el método desde la enfermedad se han retraido en vínculos cerrados, y al abrigo de miradas inquietas y criticas molestas.
La realidad vista desde la salud permite que desde la psicohigiene destaque: la salud: como espacio desde el cual se planifica, y el ser humano, como objeto de la misma.
La salud y el ser humano se articulan y esta dinámica nos da la libertad individual cultivando los valores que a su vez nos hermanan, nos socializamos en base a la confianza.
La participación es la estrategia que optimiza la articulación entre los aspectos básicos: salud /ser humano, para que actuemos en la conquista de la propia salud, en colaboración con sus diferentes grupos de pertenencia para tener defensas con alternativas mas complejas que compensen las insuficiencias de recursos personales.
Los nucleamientos naturales:familia, colegio, culto, asociaciones vecinales, sindicales, política, profesionales, son buenos vehículos para entrar en el espacio participativo donde se es capáz de hacer un plan de desarrollo y gestionar su ejecución, para mejorar la situación actual. Con ello combatimos la ignorancia. La escuela empirista dice que para dar ayuda a una comunidad marginada hay que ir a ver cuales son sus problemas y sus necesidades sin nada 
preestablecido y ello significa que la comunidad y el que llega sin plan, sumaran carencias, reproducirán concepciones y comportamientos que los mantuvieron en la pobreza e ignorancia.
Lo deseable es que el pedagogo, el docente lleguen con conocimientos y un método (un plan...)de capacitación: no van a imponer nada. Entregan conocimiento a la comunidad utilizando un método participativo.
El método participativo permite ver científicamente lo conocido empíricamente, es ser fiel a la ley del mínimo esfuerzo que nos expone Xirinachs, es captar la realidad con categorías y relaciones nuevos con las que podrá trascender su situación actual, buscando un nuevo modelo de comunidad que esta primero en su mente y que sabe la llevara a la practica.
Es comparable al trabajo del arquitecto que por su conocimiento diseña en su mente el edificio 
(modelo abstracto)y después lo construye en base al plano y con su equipo.
Os pregunto si sabeis cuantas materias tienen que ver con la SALUD? Yo respondo que todas. 
Y Dr. Rafael Lozano en Violencia, seguridad publica y salud apunta"Los niveles de frustración determinados por factores exógenos, como la falta de empleo, deprivaciones múltiples y desigualdad, predisponen a los individuos a reaccionar agresivamente a los estímulos, o a presentar umbrales muy bajos de tolerancia por perdida fácil del autocontrol”
El Dr Manuel Velasco Suarez escribe”La salud como la enfermedad están en constante interacción con el medio,no obstante, no siempre se tiene en cuenta este concepto, que 
frecuentemente se refiere mas a fenómenos económicos, sin tomar en consideración la importancia humana de la vida social y cultural, que en el lenguaje sociológico se llama medio”
Añadir que el humanismo es algo complicado y complejo pero que afortunadamente va ganando espacio y cada vez es mas RECONOCIDO . La investigación del desarrollo humano su teoría dan lugar a la filosofía humanista y naturalista para el desarrollo del carácter y el Dr.Jean Piaget afirmaba “...el que la educación sea dirigida al pleno desarrollo de la personalidad del ser humano y al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, es realmente pera crear individuos capaces de tener autonomía moral e intelectual, y de respetar esta autonomía en los demás”
Un adelanto para el coloquio: proceso salud/enfermedad y proceso biocultural. El proceso salud enfermedad esta condicionado por situaciones sociales objetivas y por percepciones individuales subjetivas de una misma realidad objetiva. En cada situación especifica resulta del análisis científico de la realidad valorada y medida en razón de la naturaleza del hombre y a la naturaleza DE LAS SOCIEDADES humanas.
Proceso biocultural: es aquella situación derivada de la fisiología humana modificada y matizada por la cultura. Los mamíferos meamos y cagamos; los animales cuando les viene en gana, los humanos en el sitio, momento...
Voy a comentar la utilización de modelos para comprender aspectos de proceso salud enfermedad y antes distinguiré entre 1º el problema de salud, 2º la enfermedad y 3o padecimiento, porque no son equivalentes.
Problema de salud es el planteamiento concreto que uno se hace en torno al proceso salud enfermedad cuando recibe avisos señales orgánicas-mentales que interpreta como desviación de lo normal. Sencillamente inquietud por conservar o incrementar salud.
Enfermedad es la desviación concreta subjetiva y muchas veces objetiva de la normalidad con clínica y que puede equipararse a entidad nosológica.
Padecer es la manera individual por la que cada persona vive su propio problema de salud.
El modelo para aproximarnos al padecer consta de tres componentes: terreno/cuerpo-biografia-ambiente. Respectivamente: genética-resilencia/asertividad-ecología/patocenosis.

Imparteix: Doctor Matínez Ruiz

16hs. "Radiacions: La importància de descansar i dormir bé" "Radiaciones: La importancia de descansar y dormir bien."
Parlarem de com descansar, com eliminar les radiacions electromagnètiques i quines són les radiacions naturals: línies Hartmann, aigua, línies Curri, falles, etc. Quina classe de llit, matalàs i molt més per a dormir i tenir un bon descans.

Hablaremos de cómo descansar, cómo eliminar las radiaciones electromagnéticas y cuáles son las radiaciones naturales, líneas Hartmann, agua, líneas Curri, fallas, etc...
Qué clase de cama, colchones y mucho más para dormir y tener un buen descanso.


Imparteix: Joan Carles López Sancho


17hs. "Mètode DCE" "Método DCE"
Desprogramació i Correcció Energètica, que alterna tècniques mil·lenàries amb teories quàntiques actuals que ens permeten treballar tot el temps (present, passat i futur), promovent canvis profunds i el desenvolupament d'una consciència emocional més àmplia.
El Mètode DCE consisteix en connectar amb el camp morfogenètic de la persona i del seu sistema familiar per buscar tota la informació, les causes o els codis que hi ha darrera del problema.
Aquests tenen l'origen en experiències intenses o doloroses viscudes en el passat, sense cap mena de relació aparent amb el present, i que es troba impresa de forma gairebé inesborrable en el nostre inconscient. 

Desprogramación y Corrección Energética que combina antiguas técnicas milenarias con actuales teorías cuánticas que nos permiten trabajar con el tiempo (presente, pasado y futuro), promoviendo profundos cambios y el desarrollo de una mayor consciencia emocional.
El Método DCE consiste en conectar con el campo morfogenético de la persona y de su sistema familiar para buscar toda la información, las causas o códigos que hay detrás del problema.
Estos tienen su origen en experiencias intensas o dolorosas vividas en el pasado, sin relación aparente con el presente y que se hallan impresas de manera casi imborrable en nuestro inconsciente.

Imparteix: María Yebra

18hs. "Registros Akáshicos i Meditació per l'Alliberament d'Influències nocives"  "Registros Akáshicos y Meditación para la Liberación de Influencias Nocivas"
Com utilitzar els Registres Akàshics per desfer energias nocives, per conectarse amb els èssers de llum o per clarificar la missió de la vide.


Cómo usar los Registros Akáshicos para deshacerse de energías nocivas, conectarse con los seres de luz o aclarar la misión de vida.


Imparteix: Johannes UskeSALA CLUB D'AVIS

10hs. "Salut Fresca" "Salud Fresca"
La intoxicació del cos a través del que ingerim, tant per la boca com per la pell, d'aquí la importància dels cosmètics sense toxines.

La salut des d'un punt de vista natural, com despertar el cos perquè reaccioni i es curi, així com aportacions complementàries.
Sostenibilitat, generar menys residus i construir menys magatzems. Plantes en el seu àmbit natural i comerç just.

Uns beneficis per repartir, treballar en cooperació i alegria amb la finalitat d'assolir un món millor.


La intoxicación del cuerpo a través de lo que ingerimos, como los alimentos y también por la piel, por eso la importancia de la cosmética sin tóxicos.
La salud desde un punto de vista natural, cómo despertar el cuerpo para que reaccione y se cure, aportaciones complementarias.
Sostenibilidad, generar menos residuos y construir menos almacenes.
Plantas en su ámbito natural y el comercio justo.
Unos beneficios para repartir, trabajar en cooperación y alegría para un mundo mejor.

Imparteix: Sara Vallhonrat  "Pell Sana"
                                               

11.15hs. "Les 8 Regles de la Dietoteràpia Energètica""Les 8 reglas de la Dietoterapia Energética"
Imparteix: Vicenç Fuster 
12.30hs. "Làctis i Salut"  "Lácteos y Salud"
Ja fa uns anys que la indústria alimentària ha aconseguit crear la idea de que el consum de làctics és necessari per al creixement i desenvolupament de l'ésser humà.

Respondrem les preguntes als dubtes que sorgeixin a partir de la idea següent: Són necessaris els làctics? I per als nens, són perjudicials? Quines persones han d'evitar-ne el consum? D'on obtenim el calci si no ingerim làctics?

Durante años la industria alimentaria ha conseguido crear la idea de que el consumo de lácteos es necesario para el normal crecimiento y desarrollo del ser humano.
Daremos respuesta a las dudas que surgen a partir de esta idea: ¿Son los lácteos necesarios? ¿ Y para los niños? ¿Son perjudiciales? ¿Qué personas deben evitarlos de forma más estricta? ¿De dónde obtenemos el calcio si no se consumen lácteos?....


Imparteix: Lucía Redondo Cuevas


13.40hs. "Oneness Diksha i musica per al despertar"  "Oneness Diksha y música para el despertar"
Últimament es parla molt d'un despertar de la consciència que possibilita l'evolució de l'ésser humà cap a una altra manera de viure, lluny dels conflictes.
La Diksha és una transferència d'energia que, acompanyada d'unes pràctiques mil·lenàries, de creixement intern, ajuda en el desenvolupament de la consciència. El nivell d'aquesta en una persona determina la qualitat de la seva experiència de vida.
La Diksha afavoreix el canvi d'emocions i percepcions; aquest canvi d'enfoc modifica les nostres relacions amb els reptes i les oportunitats.
Beneficis de rebre la Diksha:
Desperta el potencial creatiu, diferents habilitats i la intel·ligència. Augmenta la capacitat per aprendre, resol el conflicte intern emportant-se la pau interior i l'harmonia. Evoca afecte, amistat i connexió; inicia un viatge cap el despertat i la realització de Déu. Guareix el cos guarint la ment.

Hoy en día se habla de un despertar de consciencia que posibilita la evolución del Ser Humano hacia otra manera de vivir, lejos del conflicto.
La Diksha es una transferencia de energía, que acompañada de unas prácticas milenarias de crecimiento interno, ayuda en el desarrollo de la consciencia. El nivel de consciencia de una persona determina la calidad de su experiencia de vida.
Diksha ayuda al cambio de emociones y percepciones. Este cambio de enfoque modifica nuestra relación con los retos y oportunidades.
Beneficios de recibir Diksha:
Despierta el potencial creativo, diferentes habilidades y la inteligencia. Aumenta la capacidad de aprender. Resuelve el conflicto interno llevándonos a la paz interior y la armonía. Evoca afecto, amistad y conexión.. Inicia un viaje hacia el despertar y la realización de Dios. Sana el cuerpo, sanando la mente.

Imparteix: Nieves Labiano y Joan Condal


16hs. "L'Aigua. La Essència de la Vida"  "El Agua. La Esencia de la Vida"

L'Aigua forma part de tot el que som.
Crear una Llar saludable i disposar d'aigua sense compostos orgànics, virus ni bacteris, ès una veritable ajuda per a la nostre salut.El Agua forma parte de todo lo que somos.
Crear un Hogar saludable y disponer de agua sin componentes orgánicos, virus ni bacterias, es una verdadera ayuda para nuestra salud.

Imparteix: Susana y Jaime


16.45hs. "Som el què fem"  "Somos lo que hacemos"
"Les persones formem col.lectivitats"
La presa de consciència sobre com ens estem alimentant, quin respecte tenim pel medi ambient (el nostre habitat) o el model social i econòmic que tenim és cabdal per iniciar un procés de canvi. Sovint ens excusem que "la gent" o "la societat" és així o aixà i en el fons sabem que nosaltres fem la gent i la societat i després el sistema. Per tant, sinó canviem un a un els nostres hàbits de consum, la nostra forma d'alimentar-nos, d'educar els nostres fills i filles. Fins i tot podem influir en les institucions perquè també són reflex de la societat on vivim, perquè estan formades per persones. Per tant, canviar nosaltres fa canviar la col·lectivitat. Quin paper hi juguem cadascú de nosaltres, i quin les institucions?


"Las personas forman colectividades."
La forma de hacer consciencia, de cómo nos estamos alimentando, qué respeto tenemos por el medio ambiente (nuestro hábitat) o el modelo social y económico que tenemos es fundamental para iniciar un proceso de cambio. Muchas veces nos quejamos que "la gente" o "la sociedad" es de una manera u otra y en el fondo sabemos que nosotros somos la gente y la sociedad y después el sistema. Por lo tanto si no cambiamos uno a uno  nuestros hábitos de consumo, nuestra forma de alimentarnos, de educar a nuestros hijos.... Y además, podemos influir en las instituciones porque también son el reflejo de la sociedad donde vivimos, porque están formadas por personas.
Por lo tanto, que nosotros cambiemos hará cambiar a la colectividad.
¿Qué papel jugamos cada uno de nosotros y qué papel cumplen las instituciones?

Imparteix: Joan Fernández Tarrés  

18hs. "Viure AYNI"  "Vivir en AYNI"

Ayni significa reciprocitat, equilibri i respecte còsmic.
Recordarem aquesta Llei i les veritats sagrades de l'ànima.

Ayni significa reciprocidad, equilibrio y respeto cósmico.
Recordaremos esta Ley y las verdades sagradas del alma.


Imparteix: Rodolfo Alabí"ESPECTACULAR CLOENDA: GOSPEL BACTUA!!!"

GRAN CIERRE ESPECTACULAR!!!! 
GOSPEL BACTUA!!!
19hs. SALA CLUB D'AVIS"Gospel Bactua, es una coral de góspel formada per un grup de gent disposada a passar-ho bé amb el góspel i donar suport cantant a les diferents activitats que es desenvolupen a BarcelonActua o qualsevol altre actuació solidaria."

Es una coral de Gospel formada por un grupo de gente dispuesta a pasárselo bien con el Gospel y dar soporte cantando en las diferentes actividades que se desarrollan en el BarcelonActua o cualquier otra actuación solidaria