AGRAIMENTS

Agrair també als 38 almnes de 1er. d'ESO de l'Escola St. Jordi la seva col.laboració amb les flamants Medusses.
Ells també podran gaudir d'entrades gratuites per visitar la Granja-Escola NUS Barcelona, d'Artés.