XERRADA: "ESCOLTA EVOLUTIVA"

"Escolta Evolutiva"
Segons les Teories del Dr. Alfred Tomatis.

Treballa la plasticitat dels circuits nerviosos implicats en el desxiframent i l’anàlisi dels sons, 
la motricitat, l’equilibri i la coordinació. Ajuda als nens a desenvolupar estratègies de compensació davant del trastorns d’aprenentatge, gestionant-los i superant-los eficaçment.
També aplicable a pares i fills per millorar la comunicació entre els dos quant aquesta es troba 
bloquejada (com sol ser habitual en conflictes durant la pubertat).
L’Escolta Evolutiva actua sobre el Sistema Límbic (part mitja del Cervell) connectat al sistema auditiu. Aquesta part és, entre altres coses, responsable dels mecanismes de l’emoció, la memòria, i l’aprenentatge. Per altra banda, amb la seva acció sobre el Sistema Límbic i el Còrtex Prefrontal, la teràpia intervindrà en la regulació dels trastorns de l’emoció en relació a la depressió i l’ansietat. Ens proporciona la capacitat de sortir d’aquests bloquejos i resoldre traumes, facilitant-nos la comunicació entre el nostre món interior i el nostre món exterior. 
Ajudant-nos a comprendre i desenvolupar les nostres capacitats màximes i el camí per la vida.

"POSANT L'OÏDA AL SERVEI DE L'ESCOLTA ABSOLUTA"

Entrada Lliure


"Escucha Evolutiva"

La Terapia de "Escucha Evolutiva" trabaja la plasticidad de los circuitos nerviosos implicados en el desciframiento y el análisis de los sonidos, pero también los de la motricidad, el equilibrio y la coordinación.
Ayuda a los niños a desarrollar estrateegias de compensación frente a los trastornos del aprendizaje, a gestionarlos y superarlos eficazmente.
También aplicable a padres e hijos para mejorar la comunicación entre ambos cuando ésta se encuentra bloqueada (como suele ser habitual en conflictos durante la pubertad).
La "Escucha Evolutiva" actúa sobre el sistema límbico (parte media del cerebro) al que el sistema auditivo está conectado. Esta parte es, entre otras cosas, responsable de los mecanismos de la emoción, la memoria y el aprendizaje. Por otra parte,por su acción sobre el sistema límbico y el córtex prefrontal, la terapia va a intervenir en la regulación de los trastornos de la emoción en relación con la depresión y la ansiedad.
Nos proporciona la capacidad de salir de estos bloqueos y resolver los traumas facilitándonos la comunicación entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Ayudándonos a comprender y a desarrollar nuestras capacidades máximas y nuestro camino de vida.

"PONIENDO EL OÍDO AL SERVICIO DE LA ESCUCHA ABSOLUTA"

Entrada Gratuita